• sporządzanie i kompletowanie bieżącej dokumentacji pracowniczej
  • sporządzanie list płac i rachunków dla umów cywilno- prawnych
  • deklaracje ZUS w zakresie zgłoszeń i rozliczeń oraz imienne raporty RMUA dla osób ubezpieczonych
  • przesyłanie sporządzonej dokumentacji drogą elektroniczną do ZUS
  • sporządzanie deklaracji podatkowej PIT-4 za pracowników
  • sporządzanie rocznych informacji pracowniczych
©2022 Intrata – Bis