• komputerowe prowadzenie księgi rachunkowej tj. księgi głównej, ksiąg i ewidencji pomocniczych w tym ewidencji VAT
  • prowadzenie bieżących rozliczeń z tytułu podatku CIT, PIT, VAT
  • sporządzenie sprawozdania finansowego po zakończonym roku obrotowym
  • prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń pracowników lub pełną obsługę kadrowo-płacową
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażania
  • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności
  • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych
©2024 Intrata – Bis